CLARIFIDE Plus

Merkertest

Merkertest

online selectietool Searchpoint

Online selectietool Searchpoint

Jaarlijkse consultancy

Jaarlijkse consultancy

"Al vroeg de juiste kalveren selecteren"

Testimonial Koepon 'Gezondheid verbeteren met de DWP$'

Testimonial Van Creij 'Fokken op hoge levensproducties met de nadruk op levensduur'

Testimonial Hampsink 'Toe werken naar een oude veestapel met weinig problemen'

DWP$

Totaalindex voor productie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak, voerefficiëntie, Wellness Traits (WT$) en Calf Wellness (CW$)

grafiek dwp

WT$

Koegezondheidsindex voor mastitis, kreupelheid, baarmoederontsteking, aan de nageboorte blijven staan, lebmaagverplaatsing, luchtwegaandoeningen en ketose

grafiek wt

CW$

Kalfgezondheidsindex voor levensvatbaarheid, luchtwegaandoeningen en kalverdiarree

grafiek dwp

Veelgestelde vragen

CLARIFIDE Plus is een genomische selectietool. Via DNA-onderzoek (merkertest van een haarmonster of oorbiopt) krijgt u al op jonge leeftijd inzicht in de genetische aanleg van een vaarskalf voor productie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak, voerefficiëntie en gezondheid. Uniek aan CLARIFIDE Plus zijn de koe- en kalfgezondheidskenmerken. Op basis daarvan kunt u heel gericht selectie- en fokkerijbeslissingen nemen die de gezondheid, duurzaamheid én het rendement van uw veestapel verbeteren. Het pakket van CLARIFIDE Plus bestaat uit de merkertest, de online applicatie SearchPoint en periodieke begeleiding door uw CLARIFIDE Plus adviseur. Van stieren van KI-organisaties worden de genomics op dezelfde manier bepaald. Met CLARIFIDE Plus beschikt u als melkveehouder over dezelfde genomics maar dan van uw eigen vrouwelijke veestapel.

SearchPoint is een online programma waarin de fokwaarden uit de merkertest merkertesten worden geregistreerd. Als deelnemer aan CLARIFIDE Plus krijgt u een persoonlijk account voor uw bedrijf. In SearchPoint kunt u de genomische data van uw veestapel analyseren en dieren rangschikken. De uitslagen van alle geteste dieren worden automatisch ingeladen. Via diverse tabellen en grafieken kunt u dieren onderling met elkaar en met de hele koppel vergelijken om selectie- en fokkerijbeslissingen te onderbouwen.

Met de diergezondheidsindexen uit CLARIFIDE Plus kunt u dieren identificeren en selecteren op basis van genomische gezondheidskenmerken. Net als productie en exterieur is weerstand voor een deel erfelijk bepaald. Dat kunt u dus met fokkerij verbeteren. Om het u gemakkelijk te maken bevat CLARIFIDE Plus drie totaalindexen die belangrijke kenmerken uitdrukken in de gewogen economische (meer)waarde van een dier binnen uw koppel. Dat zijn de Dairy Wellness Profit-index (DWP$), Wellness Trait-index (WT$) en Calf Wellness-index (CW$). Hier vindt u een toelichting bij deze indexen.

De merkertest bepaalt de genomische fokwaarden van uw (jong)vee aan de hand van het DNA uit een haarmonster of oorbiopt. Als deelnemer aan CLARIFIDE Plus krijgt u de benodigde materialen voor het nemen en registreren van monsters thuisgestuurd. Na het verzamelen van het DNA-materiaal stuurt u dit samen met de benodigde gegevens via de post naar ons op. Wanneer u start met CLARIFIDE Plus laat een van onze specialisten u zien hoe het aanleveren en registreren van DNA-monsters precies in zijn werk gaat.

U neemt een haarmonster door een penseeldikke pluk haar uit de staartkwast van het dier te trekken. Het is belangrijk dat daarbij voldoende haarwortels (ten minste 20-25 stuks) meekomen. Deze haarwortels bevatten het DNA dat nodig is voor de merkertest. Wanneer u start met CLARIFIDE Plus ontvangt u de benodigde monsternamematerialen en een handige instructiekaart die het nemen van haarmonsters stap voor stap uitlegt.

De genomische fokwaarden uit CLARIFIDE Plus worden bepaald aan de hand van miljoenen diergegevens over o.a. productie, gezondheid, vruchtbaarheid, afstammingen en genomics. De database van Zoetis en het onafhankelijke Amerikaanse CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding) wordt doorlopend aangevuld met nieuwe data van koeien. De genetische vooruitgang heeft invloed op o.a. de productie, vruchtbaarheid en gezondheid. Daarom is er eens in de paar jaar een update nodig. Daarbij worden genomische fokwaarden door foktechnische wetenschappers opnieuw gevalideerd. Dit kunt u zien als een periodieke herijking. De meest recente update was in april 2022.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief