CLARIFIDE Plus

Merkertest

Merkertest

online selectietool Searchpoint

Online selectietool Searchpoint

Jaarlijkse consultancy

Jaarlijkse consultancy

"Al vroeg de juiste kalveren selecteren"

video4 'Toe werken naar een oude veestapel met weinig problemen'

video1 'Dieren identificeren die meer kans hebben om gezond te zijn'

video3 'We kunnen nu fokken op een lange levensduur en zeer sterke gezondheidskenmerken'

DWP$

Totaalindex voor productie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak, voerefficiëntie, Wellness Traits (WT$) en Calf Wellness (CW$)

grafiek dwp

WT$

Koegezondheidsindex voor mastitis, kreupelheid, baarmoederontsteking, aan de nageboorte blijven staan, lebmaagverplaatsing, luchtwegaandoeningen, ketose, abortus, tweelingdracht, cysteuze eierstokken en melkziekte

grafiek wt

CW$

Kalfgezondheidsindex voor levensvatbaarheid, luchtwegaandoeningen en kalverdiarree

grafiek dwp

Veelgestelde vragen

CLARIFIDE Plus is een genomische selectietool om het genetisch potentieel van vrouwelijk melkvee te bepalen. Aan de hand van DNA-onderzoek (merkertest) krijgt u al op jonge leeftijd inzicht in de genetische aanleg van een kalf voor productie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak, voerefficiëntie en gezondheid van koe en kalf. Uniek aan CLARIFIDE Plus zijn de koe- en kalfgezondheidskenmerken. Op basis daarvan kunt u heel gericht selectie- en fokkerijbeslissingen nemen die de gezondheid, duurzaamheid én het rendement van uw veestapel verbeteren. Het pakket van CLARIFIDE Plus bestaat uit de merkertest, de online applicatie SearchPoint en persoonlijke begeleiding door uw CLARIFIDE Plus adviseur.

SearchPoint is de online applicatie waarin de testresultaten van uw bedrijf worden geregistreerd en waar u de genomische fokwaarden van uw veestapel kunt analyseren. De uitslagen van al uw geteste dieren worden hier automatisch ingeladen. Aan de hand van diverse tabellen en grafieken kunt u dieren onderling met elkaar en met de hele koppel vergelijken en daarmee uw selectie- en fokkerijbeslissingen onderbouwen. Als CLARIFIDE Plus-klant krijgt u met een persoonlijk account toegang tot SearchPoint. Bij afname van losse merkertesten ontvangt u de uitslag in een apart rapport.

Met de diergezondheidsindexen uit CLARIFIDE Plus kunt u dieren identificeren en selecteren op basis van genomische gezondheidskenmerken. Net als productie en exterieur is weerstand voor een deel erfelijk bepaald. Dat kunt u dus met fokkerij verbeteren. Om het u gemakkelijk te maken bevat CLARIFIDE Plus drie totaalindexen die belangrijke kenmerken uitdrukken in de gewogen economische (meer)waarde van een dier binnen uw koppel. Dat zijn de Dairy Wellness Profit-index (DWP$), Wellness Trait-index (WT$) en Calf Wellness-index (CW$). Hier vindt u een toelichting bij deze indexen.

De merkertest bepaalt de genomische fokwaarden van uw (jong)vee aan de hand van het DNA uit een haarmonster of oorbiopt. Als deelnemer aan CLARIFIDE Plus krijgt u de benodigde materialen voor het nemen en registreren van monsters thuisgestuurd. Na het verzamelen van het DNA-materiaal stuurt u dit samen met de benodigde gegevens via de post naar ons op. Wanneer u start met CLARIFIDE Plus laat een van onze specialisten u zien hoe het aanleveren en registreren van DNA-monsters precies in zijn werk gaat.

U neemt een haarmonster door een penseeldikke pluk haar uit de staartkwast van het dier te trekken. Het is belangrijk dat daarbij voldoende haarwortels (ten minste 20-25 stuks) meekomen. Deze haarwortels bevatten het DNA dat nodig is voor de merkertest. Wanneer u start met CLARIFIDE Plus ontvangt u de benodigde monsternamematerialen en een handige instructiekaart die het nemen van haarmonsters stap voor stap uitlegt.

De genomische fokwaarden uit CLARIFIDE Plus worden bepaald aan de hand van miljoenen diergegevens over o.a. productie, gezondheid, vruchtbaarheid, afstammingen en genomics. De database van Zoetis en het onafhankelijke Amerikaanse CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding) wordt doorlopend aangevuld met nieuwe diergegevens. Daarom is eens in de vijf jaar een update nodig, waarbij genomische fokwaarden opnieuw worden gevalideerd. Dit kunt u zien als een nulmeting. De meest recente update was in april 2022. Tegelijkertijd zijn daarmee ook de selectie-indexen DWP$ en WT$ verbeterd en zijn er nieuwe gezondheidskenmerken beschikbaar.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief