Veelgestelde vragen

CLARIFIDE Plus is een genomische selectietool. Via DNA-onderzoek (merkertest van een haarmonster of oorbiopt) krijgt u al op jonge leeftijd inzicht in de genetische aanleg van een vaarskalf voor productie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak, voerefficiëntie en gezondheid. Uniek aan CLARIFIDE Plus zijn de koe- en kalfgezondheidskenmerken. Op basis daarvan kunt u heel gericht selectie- en fokkerijbeslissingen nemen die de gezondheid, duurzaamheid én het rendement van uw veestapel verbeteren. Het pakket van CLARIFIDE Plus bestaat uit de merkertest, de online applicatie SearchPoint en periodieke begeleiding door uw CLARIFIDE Plus adviseur. Van stieren van KI-organisaties worden de genomics op dezelfde manier bepaald. Met CLARIFIDE Plus beschikt u als melkveehouder over dezelfde genomics maar dan van uw eigen vrouwelijke veestapel.

SearchPoint is een online programma waarin de fokwaarden uit de merkertest merkertesten worden geregistreerd. Als deelnemer aan CLARIFIDE Plus krijgt u een persoonlijk account voor uw bedrijf. In SearchPoint kunt u de genomische data van uw veestapel analyseren en dieren rangschikken. De uitslagen van alle geteste dieren worden automatisch ingeladen. Via diverse tabellen en grafieken kunt u dieren onderling met elkaar en met de hele koppel vergelijken om selectie- en fokkerijbeslissingen te onderbouwen.

Met de diergezondheidsindexen uit CLARIFIDE Plus kunt u dieren identificeren en selecteren op basis van genomische gezondheidskenmerken. Net als productie en exterieur is weerstand voor een deel erfelijk bepaald. Dat kunt u dus met fokkerij verbeteren. Om het u gemakkelijk te maken bevat CLARIFIDE Plus drie totaalindexen die belangrijke kenmerken uitdrukken in de gewogen economische (meer)waarde van een dier binnen uw koppel. Dat zijn de Dairy Wellness Profit-index (DWP$), Wellness Trait-index (WT$) en Calf Wellness-index (CW$). Hier vindt u een toelichting bij deze indexen.

De merkertest bepaalt de genomische fokwaarden van uw (jong)vee aan de hand van het DNA uit een haarmonster of oorbiopt. Als deelnemer aan CLARIFIDE Plus krijgt u de benodigde materialen voor het nemen en registreren van monsters thuisgestuurd. Na het verzamelen van het DNA-materiaal stuurt u dit samen met de benodigde gegevens via de post naar ons op. Wanneer u start met CLARIFIDE Plus laat een van onze specialisten u zien hoe het aanleveren en registreren van DNA-monsters precies in zijn werk gaat.

U neemt een haarmonster door een penseeldikke pluk haar uit de staartkwast van het dier te trekken. Het is belangrijk dat daarbij voldoende haarwortels (ten minste 20-25 stuks) meekomen. Deze haarwortels bevatten het DNA dat nodig is voor de merkertest. Wanneer u start met CLARIFIDE Plus ontvangt u de benodigde monsternamematerialen en een handige instructiekaart die het nemen van haarmonsters stap voor stap uitlegt.

De genomische fokwaarden uit CLARIFIDE Plus worden bepaald aan de hand van miljoenen diergegevens over o.a. productie, gezondheid, vruchtbaarheid, afstammingen en genomics. De database van Zoetis en het onafhankelijke Amerikaanse CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding) wordt doorlopend aangevuld met nieuwe data van koeien. De genetische vooruitgang heeft invloed op o.a. de productie, vruchtbaarheid en gezondheid. Daarom is er eens in de paar jaar een update nodig. Daarbij worden genomische fokwaarden door foktechnische wetenschappers opnieuw gevalideerd. Dit kunt u zien als een periodieke herijking. De meest recente update was in april 2022.

De Dairy Wellness Profit-index (DWP$) combineert genomische fokwaarden van relevante kenmerken in één totaalindex die de gewogen economische waarde over de gehele levensduur van een dier uitdrukt. Deze kenmerken zijn:

  • Productie
  • Vruchtbaarheid
  • Levensduur en afkalfgemak
  • Voerefficiëntie
  • Koegezondheid (Wellness Traits)
  • Kalfgezondheid (Calf Wellness)

De Calf Wellness-index (CW$) is een multifactoriële selectie-index die zich uitsluitend richt op kalfgezondheid. Aan de hand van de kenmerken 'Levensvatbaarheid kalf', 'Luchtwegaandoeningen kalf' en 'Kalverdiarree' voorspelt deze index het gewogen potentiële rendement van een individueel dier.

De Wellness Trait-index geeft inzicht in de genetische aanleg van een dier om gezond te blijven en het risico op economisch relevante aandoeningen. Deze selectie-index richt zich op de gezondheidskenmerken mastitis, kreupelheid, baarmoederontsteking, aan de nageboorte blijven staan, lebmaagverplaatsing, luchtwegaandoeningen en ketose. Op basis van deze kenmerken voorspelt de index het gewogen potentiële rendement van een individueel dier.

Uniek aan CLARIFIDE Plus zijn de drie selectie-indexen DWP$, WT$ en CW$, waarvan gezondheidskenmerken een belangrijk onderdeel zijn. Door daarop te selecteren creëert u een veestapel met gezonde, robuuste koeien met een lange levensduur die passen in de moderne melkveehouderij. Gezonde koeien die goed presteren en lang meegaan leveren u bijna automatisch meer rendement én arbeidsplezier op.

Met de uitslag van de merkertest krijgt u van ieder getest dier een uitgebreid inzicht in het genetisch potentieel op het gebied van o.a. productie, voerefficiëntie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak en gezondheid van koe en kalf. Al deze kenmerken vindt u ook terug in de drie selectie-indexen DWP$, WT$ en CW$. In SearchPoint kunt u dieren onderling met elkaar en met uw hele koppel vergelijken. Daarmee kunt u heel gericht en op basis van feiten dieren selecteren en beslissingen nemen die passen bij uw bedrijfsdoelen.

U kunt uw vaarskalveren testen vanaf de geboorte. Zo'n 3-4 weken na ontvangst van het DNA-materiaal krijgt u de testresultaten binnen. Dat betekent dat u al op zeer jonge leeftijd inzicht heeft in het genetisch potentieel en daarmee veel eerder en op basis van feiten selectiebeslissingen kunt nemen.

Net als productie en exterieur is weerstand tegen ziekten voor een deel erfelijk bepaald. Dat betekent dat u dit via fokkerij kunt verbeteren. Met de genomische fokwaarden van gezondheidskenmerken als bijvoorbeeld mastitis, kreupelheid of luchtwegaandoeningen weet u welke dieren binnen uw koppel meer aanleg hebben om gezond te blijven en lang mee te gaan. In SearchPoint kunt u dieren onderling met elkaar en met de hele koppel vergelijken. In de WT$- en CW$ zijn de fokwaarden van economisch relevante aandoeningen gecombineerd in twee selectie-indexen. Daarnaast kunt u in SearchPoint ook een scala aan individuele gezondheidskenmerken analyseren voor selectie- en fokkerijbeslissingen die leiden tot een gezonde, robuuste veestapel.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief