DWP index 2022

DWP$ of Dairy Wellness Profit-index

DWP$ is een economische selectie-index die het gewogen rendement van een individueel dier weergeeft op basis van de erfelijke aanleg voor:

  • Productie (35%)
  • WT$ Wellness Traits (25%)
  • Levensduur en afkalfgemak (12%)
  • Vruchtbaarheid (11%)
  • Voerefficiëntie (11%)
  • Kalfgezondheid (CW$) (6%)

DWP$/Dairy Wellness Profit-index: voor wie?

De DWP$ (totaalindex) bevat informatie van de WT$ (Wellness Traits, koegezondheid) en CW$ (Calf Wellness, kalfgezondheid) in combinatie met relevante basiskenmerken (productie, vruchtbaarheid, levensduur, afkalfgemak en voerefficiëntie). De index verschilt van andere fokwaarden, doordat deze directe verwachtingen van de economische relevantie van gezondheidskenmerken bevat.

Met de Dairy Wellness Profit-index kunt u beslissingen nemen op basis van gezondheidskenmerken, zonder concessies te hoeven doen aan de selectie op productiekenmerken. U selecteert dieren die gemiddeld langer meegaan en een hogere levensproductie halen. Met de DWP$ bouwt u aan een gezondere veestapel waarmee u probleemlozer en rendabeler werkt.

MM-16274

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief