CW index 2022

CW$ of Calf Wellness-index

De Calf Wellness-index (CW$) is uitsluitend gericht op de kalfgezondheid. De CW$-index voorspelt de potentiële bijdrage aan het levensrendement voor een individueel dier onder invloed van het ziekterisico van drie aspecten:

  • Levensvatbaarheid kalf 42%
  • Luchtwegaandoeningen kalf 33%
  • Kalverdiarree 25%

De Calf Wellness-index geeft het gewogen rendement van een individueel dier weer op basis van de erfelijke aanleg voor gezondheidskenmerken en weerstand tegen relevante aandoeningen bij kalveren.

CW$/Calf Wellness-index - het belang van gezond jongvee

De vervanging van kalveren is vaak een hoge kostenpost op melkveebedrijven. Deze kosten worden sterk beïnvloed door factoren als de incidentie van ziekten en de sterfte onder kalveren.

"De gezondheid en sterfte van kalveren kunnen in jaren met krappe marges het verschil betekenen tussen winst en verlies", aldus Kent Weigel, PhD, professor en voorzitter van de afdeling Dairy Science aan de Universiteit van Wisconsin-Madison en tevens consultant voor Zoetis.

"We hebben onderzoek bestudeerd waaruit genetische verschillen blijken tussen vaderfamilies en hun kans op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen, zoals mastitis. Zoetis heeft dit onderzoek gebruikt om CLARIFIDE Plus te ontwikkelen, een instrument voor veehouders om genetische selectiebeslissingen te nemen om dieren te fokken met een verminderd risico op gezondheidsproblemen."

MM-16275

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief