merkertest vaars

Merkertest vaars; selecteer uw beste vaarskalveren

Door de fosfaatwetgeving en de fosfaatrechten zien veehouders zich genoodzaakt om scherper te selecteren in het jongvee dat ze willen aanhouden. Een tool die in een vroeg stadium inzicht geeft in de genetische aanleg van vaarzen is de CLARIFIDE Plus-merkertest.

Uw beste vaarzen in beeld met een merkertest

De merkertest waarmee u de genetische aanleg van uw vaarzen bepaalt is gebaseerd op DNA-onderzoek. Met behulp van een haarmonster of oorbiopt kijken wij in het laboratorium letterlijk of uw dieren goede genen hebben.

De uitslag helpt u bij het aanhouden van de meest talentvolle dieren en het terugverdienen van de opfokkosten van uw jongvee.

MM-16269

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief