Merkerfokwaarden en selectie-indexen speciaal voor Jersey

Merkertest CLARIFIDE® Plus van Zoetis heeft unieke genoomfokwaarden en selectie-indexen speciaal voor Jerseys. Deze test is geschikt voor dieren die minimaal 90% Jersey-bloed voeren. Een haarmonster uit de staartpluim van het Jersey-vaarskalf geeft inzicht in meer dan 70 merkerfokwaarden rond productie en gehaltes, vruchtbaarheid, exterieur, levensduur, afkalfgemak en gezondheid van koe en kalf. Een aantal van deze kenmerken zijn verwerkt in drie selectie-indexen voor een gezondere en rendabelere veestapel: De Jersey Dairy Wellness Profit®-index (DWP$®), de Jersey Wellness Trait®-index (WT$®) en de Calf Wellness™-index (CW$™)

Jersey koeien


grafiek Jersey DWP$

Waar genetische spreiding is, is genetische vooruitgang mogelijk. In de onderstaande tabel 1 vindt u de individuele gezondheids- en vruchtbaarheidskenmerken op een rij met in de linkerkolom de betrouwbaarheid en midden- en rechterkolom de minimale en maximale score. De minimale en maximale score laten zien dat er behoorlijke genetische verschillen bestaan tussen dieren en spreiding betekent ruimte voor selectie. Door uw betere dieren te selecteren en daar nakomelingen uit te fokken, kunt u de gezondheid en vruchtbaarheid binnen uw veestapel verbeteren.

Tabel 1. Gemiddelde betrouwbaarheid, minimale en maximale score voor Jersey-gezondheidskenmerken voor volwassen koeien, vruchtbaarheidskenmerken en kalfgezondheidskenmerken.1

  Gemiddeld % betrouwbaarheid Minimale score* (STA**) Maximale score* (STA**)
Gezondheidskenmerken koe
Mastitis 47 75 114
Kreupelheid 42 73 115
Baarmoederontsteking 40 68 114
Aan de nageboorte blijven staan 35 70 117
Lebmaagverplaatsing 27 70 115
Ketose 35 62 114
Melkziekte 36 62 115
Luchtwegaandoeningen koe 27 79 117
Vruchtbaarheidskenmerken
Cysteuze eierstokken 25 80 118
Abortus 30 77 118
Tweelingdracht 44 72 112
Kalfgezondheidskenmerken
Levensvatbaarheid kalf 38 72 116
Luchtwegaandoeningen kalf 44 77 114
Kalverdiarree 41 81 115

* Scores zijn data van de referentiepopulatie van jongvee onder de twee jaar.
** Het ziekte-risico is een zogenaamde STA-fokwaarde (Standard Transmitting Ability). Het gemiddelde is 100. Een score minder dan 100 betekent een meer dan gemiddeld ziekte-risico en boven de 100 betekent een lager dan gemiddeld ziekte-risico.

Referentie:
1. Zoetis data on file


MM-18438

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief