Dierenarts en managementspecialist John Cook:

"Met de genetisch sterkste koeien naar een optimaal bedrijfsresultaat"

"Iedere melkveehouder heeft baat bij goede genetica om koeien lang en gezond op het bedrijf te houden", stelt dierenarts en managementspecialist John Cook. "Met genomics en managementdata, kunnen we heel accuraat beslissingen nemen voor een optimaal bedrijfsresultaat."

De technologische ontwikkelingen in de melkveehouderij gaan snel en bieden ons steeds meer informatie om ons bedrijf met meer precisie te managen. Zo ook in de fokkerij. "Merkerfokwaarden zijn zo'n ontwikkeling die blijvend is", stelt John Cook, voorheen dierenarts en nu technisch specialist veestapelmanagement bij fokkerij-organisatie World Wide Sires (WWS). "Slechts één test van een jong kalf biedt ons een enorme hoeveelheid informatie die we voorheen op geen enkele andere manier konden krijgen."

John Cook

Inzicht in de genen van de koe
"Een koe heeft wel 20.000 genen. Daarin ligt veel informatie opgeslagen. Als je de focus legt op slechts enkele kenmerken, is het logisch dat je veel andere mist", legt Cook uit. "Tientallen jaren lag de focus binnen de fokkerij grotendeels op fysiek meetbare kenmerken, zoals productie en exterieur. Daardoor is de vruchtbaarheid van de Holstein-veestapel flink teruggelopen, terwijl vruchtbaarheid de spil is van een melkveebedrijf. Zonder kalf geen nieuwe lactatie. Een verminderde vruchtbaarheid is al jaren een van de belangrijkste redenen van afvoer."

Genetische aanleg voor vruchtbaarheid en gezondheid voorspellen
"Vooral op kenmerken die aan de buitenkant niet zichtbaar zijn, zoals vruchtbaarheid en gezondheid, gaan genomics van grote invloed zijn in de fokkerij", meent Cook. "Vruchtbaarheid en gezondheid zijn van veel factoren afhankelijk en lastig te meten. Dat maakt fokwaardeschattingen op basis van oudergemiddelden niet erg betrouwbaar. Nu we inzicht hebben in het DNA van het dier zelf, kunnen we met veel meer zekerheid zeggen hoe de gezondheid en vruchtbaarheid op latere leeftijd gaat zijn. Zo kunnen we direct voorspellen in hoeverre een dier weerstand heeft tegen onder andere mastitis, kreupelheid, baarmoederontsteking en ketose."

Levensduur verhogen bij de genetisch beste koeien
"Iedere melkveehouder heeft baat bij goede genetica. Er is veel te doen om het verhogen van de levensduur, zeker in een land als Nederland waar de maatschappij van dichtbij meekijkt. Ik ben van mening dat je een hoge levensduur niet moet willen bij iedere koe, het gaat om de beste koeien op je bedrijf houden. Met merkerfokwaarden weet je welke dieren dat zijn en via fokkerij kun je dan uit deze dieren weer aanwas creëren voor de toekomst."

Vertrouwen op genomische data
Waar moet je op letten bij het kiezen van een merkertest? "Als je met data werkt, moet je erop kunnen vertrouwen. Kies daarom voor een merkertest die wetenschappelijk bewezen en gevalideerd is. Bij WWS werken we met CLARIFIDE Plus van Zoetis, omdat deze merkertest het grootste aantal gezondheidskenmerken bevat en wetenschappelijk is aangetoond dat de voorspellingen in de praktijk ook uitkomen. Dat zie ik in mijn werk ook terug. Vruchtbaarheidsmanagement is een van mijn hoofdtaken en ik kijk naast kengetallen ook altijd naar de genomische fokwaarden als die er zijn. En raad eens: koeien die slecht drachtig worden hebben vrijwel altijd een lage genetische aanleg voor dochtervruchtbaarheid (DPR)."

Accurate beslissingen nemen met data
Cook adviseert grote melkveebedrijven over de hele wereld, waarvan de grootste met meer dan 40.000 koeien. Op dat bedrijf heeft hij een hele week werk. "Grote veestapels managen gebeurt volledig op basis van data. Maar ook op een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf geldt: meten is weten. Je beslissingen zijn gewoonweg veel accurater en als je ergens in investeert of iets verandert aan je bedrijfsvoering, dan wil je toch weten wat het oplevert? Of het nu een hoger rendement is, betere dierprestaties of meer tijd. Zonder data blijft het gissen. Met data neem je met meer zekerheid de juiste beslissingen voor een optimaal bedrijfsresultaat."

MM-26595

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief