De visie van CLARIFIDE Plus specialist Diewertje van den Dungen:

Probleemloze koeien zijn een keuze

Dieren en gezondheid hebben van jongs af aan mijn interesse. Tijdens mijn studie Zoötechniek aan de Wageningen Universiteit passeerden diergezondheid, voeding, huisvesting, management en fokkerij de revue. Fenotype = Genotype + Omgeving. We leerden dat genetische vooruitgang een kwestie van lange adem was. En dat prestaties op het gebied van vruchtbaarheid of het voorkomen van mastitis en andere aandoeningen voor het grootste deel werden bepaald door (dier)management. Dat je vruchtbaarheid en diergezondheid op basis van selectie op genetische data relatief snel kunt verbeteren, hield ik in die tijd dan ook niet direct voor mogelijk.

Diewertje van den Dungen

Ik studeerde af in de Epidemiologie en vond na een kleine omzwerving mijn huidige ideale baan bij diergezondheidsbedrijf Zoetis. Binnen mijn functie is in de loop van de jaren de nadruk steeds sterker komen te liggen op ziektepreventie en het gebruik van data bij het verbeteren van diergezondheid. Want in het vertalen van een overvloed aan data naar concrete managementbeslissingen en gezonde koeien is voor zowel veehouders als dierenartsen nog veel te halen.

De beschikbare data voor vrouwelijke dieren waren tot voor kort vooral afkomstig van gerealiseerde prestaties, zoals uit de MPR. Een genetisch goede vaars kan slecht gemanaged hetzelfde presteren als een genetisch mindere vaars waar je goed voor zorgt. Je kunt geen onderscheid maken of de prestaties het gevolg zijn van de genetische aanleg of van het diermanagement. Daardoor weet je niet of je veestapel onder- of overpresteert ten opzichte van haar genetische aanleg. Je kunt dus feitelijk geen onderbouwde selectiebeslissingen nemen of het diermanagement optimaliseren.

Nu je met CLARIFIDE Plus ook van vaarzen de genomische aanleg voor zowel productie en vruchtbaarheid als voor diergezondheidskenmerken kunt bepalen, gaat er een wereld aan mogelijkheden open. Enerzijds om de genetisch beste dieren al op heel jonge leeftijd te herkennen. Anderzijds om de vinger te leggen op aspecten van het management die je vaarzen en koeien belemmeren om te laten zien wat ze genetisch in hun mars hebben. En dat is grote winst!

Door de fantastische resultaten die ik tijdens mijn interne opleiding heb gezien op Amerikaanse melkveebedrijven weet ik dat er nog veel te halen valt voor Nederlandse melkveehouders. Met de juiste selectie neemt de levensduur en het aantal productiedagen van de koeien toe en neemt de ziekte-incidentie af. De melkveehouders die CLARIFIDE Plus gebruiken raken meer en meer overtuigd door hun eigen data, gewoon omdat ze zien dat de koeien met de beste voorspelling ook daadwerkelijk meer rendement opleveren voor hun bedrijf.

Op de Nederlandse bedrijven die inmiddels gestart zijn met CLARIFIDE Plus zie ik tot nu toe veel variatie in de genomische data. Van echt hoog genetisch potentieel tot ruim onder gemiddeld. Deze variatie is zeker niet vreemd aangezien we hier pas aan het begin staan van het genomisch testen van vrouwelijke dieren. Het geeft vooral ruimte voor selectie. Selectie op basis van genomics gaat veel verder dan stierkeuze en paringen. Het gaat over de volgende generaties jongvee die jouw toekomstige veestapel vormen en die passen bij jou, bij jouw bedrijfsdoelen en bij jouw bedrijf. Voor gezonde en rendabele koeien, die probleemloos produceren: want daarvan gun ik elke melkveehouder er een stal vol.

Diewertje van den Dungen
CLARIFIDE Plus adviseur bij Zoetis
diewertje.vandendungen@zoetis.com
tel 06 53644224


MM-12204

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief