Genetische aanleg voor tweelingdracht

Risico op tweelingen verlagen met Zoetis Tweelingdracht

Tweelingdrachten geven een hoger risico op gezondheidsproblemen, zoals aan de nageboorte blijven staan en een negatieve energiebalans. Dit heeft weer negatieve gevolgen voor de melkproductie en vruchtbaarheid van de koe. Ook voor de kalveren zelf is een tweelinggeboorte onwenselijk. Het risico op tweelingdracht hangt af van meerdere factoren. Deels is dat de omgeving, zoals bijvoorbeeld voeding. Daarnaast ligt de aanleg voor tweelingdracht vast in de genen.

De genomische fokwaarde Zoetis Tweelingdracht uit CLARIFIDE Plus geeft een directe voorspelling van het risico op een tweeling. De fokwaarde wordt weergegeven als een zogenaamde STA-fokwaarde. Het gemiddelde van de populatie is 100. Dit is het gemiddelde van alle Holstein-dieren geboren in 2015 in de Zoetis-database. Koeien met een fokwaarde hoger dan 100, hebben een lager risico om een tweeling te krijgen. In de onderstaande grafieken uit Amerikaans onderzoek door McGovern et al. (2021) onder 8.219 Holstein-koeien op vijf verschillende bedrijven zie je hoe een hogere genetische aanleg voor Zoetis Tweelingdracht zorgt voor een lager aantal werkelijke tweelingdrachten.1

Meer tweelingen bij oudere koeien
Naarmate koeien ouder worden, komen tweelingdrachten vaker voor (zie de onderstaande vier grafieken per lactatienummer). Daarom is het belangrijk om dit kenmerk mee te nemen wanneer je streeft naar een oudere veestapel. Zoetis Tweelingdracht weegt mee in de Dairy Wellness Profit-index (DWP$). Wanneer je deze index gebruikt als selectiecriterium, selecteer je automatisch op een lager risico voor tweelingdracht.

grafiek Fokwaarde voor Tweelingdracht versus werkelijk percentage, lactatie 1

grafiek Fokwaarde voor Tweelingdracht versus werkelijk percentage, lactatie 2

grafiek Fokwaarde voor Tweelingdracht versus werkelijk percentage, lactatie 3

grafiek Fokwaarde voor Tweelingdracht versus werkelijk percentage, lactatie 4

Referentie:
1. McGovern, S. P., Weigel, D. J., Fessenden, B. C., Gonzalez-Peña, D., Vukasinovic, N., McNeel, A. K., en Di Croce, F. A. (2021). Genomic Prediction for Twin Pregnancies. Animals, 11(3), 843. https://doi.org/10.3390/ani11030843

MM-22027

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief