Zo werkt CLARIFIDE Plus

Genomisch onderzoek

Genomisch onderzoek

Bij CLARIFIDE Plus krijgt u aan de hand van merkertesten (DNA-onderzoek) inzicht in het genetisch potentieel van uw (jong)veestapel. Daarvoor stuurt u van ieder dier dat u wilt laten onderzoeken een haarmonster op. Voor een betrouwbare uitslag voert het dier minimaal 87,5% Holstein bloed. De merkertest brengt een scala aan genetische eigenschappen in beeld wat zich vertaalt in de aanleg van een dier voor o.a. productie, vruchtbaarheid, een functioneel exterieur, levensduur en gezondheid van koe en kalf.

online selectietool Searchpoint

Online selectietool Searchpoint

Het testen van uw vrouwelijke dieren brengt een schat aan genetische informatie met zich mee. In de online applicatie SearchPoint worden alle testuitslagen geladen en zo bouwt u na verloop van tijd een steeds grotere genetische database op van uw veestapel. In SearchPoint analyseert u die data en met de handige tabellen en grafieken vergelijkt u dieren onderling met elkaar of met uw hele koppel. Daarmee kunt u slimme selectie- en fokkerijbeslissingen nemen en maximale genetische vooruitgang boeken om de gezondheid, prestaties én het rendement van uw veestapel te verbeteren.

Jaarlijkse consultancy

Jaarlijkse consultancy

Bij de opstart en het vervolg krijgt u begeleiding van één van de CLARIFIDE Plus specialisten. Zo krijgt u doorlopend inzicht in de mogelijkheden en ontwikkelingen en haalt u het maximale resultaat uit CLARIFIDE Plus voor uw bedrijf.

Selecteren op het potentiële levensrendement

Via genomische selectie werkelijk een hoger levensrendement realiseren? Een recent praktijkonderzoek bewijst dat de Dairy Wellness Profit (DWP$) een betrouwbare index is om de genetische aanleg van uw vaarkskalveren voor gezondheid, levensduur én rendement te voorspellen. Dieren die hoog scoren op de index leveren €680 meer rendement op over de gehele levensduur. Ook hadden deze dieren een lagere incidentie van mastitis, baarmoederonsteking en kreupelheid.

Resultaten validatiestudie » beeld levensrendement

Genetische aanleg voor tweelingdracht voorspellen

Tweelinggeboorte leidt meer dan eens tot complicaties, stofwisselingsstoornissen en vruchtbaarheidsproblemen. De genomische fokwaarde 'Tweelingdracht' is een van de gezondheidskenmerken in CLARIFIDE Plus waarmee u op jonge leeftijd kunt voorspellen in hoeverre een vaarskalf aanleg heeft om later een tweeling op de wereld te zetten. Deze informatie kan waardevol zijn voor het nemen van selectie- of fokkerijbeslissingen. Benieuwd naar meer gezondheidskenmerken?

Gezondheidskenmerken » beeld tweelingdracht

Vruchtbaarheid optimaliseren via genomics

Genomische voorspellingen van dochtervruchtbaarheid (DPR) geven een betrouwbaar beeld van toekomstige vruchtbaarheidsresultaten. Zo blijkt uit onderzoek van Lima et al., (2020).
Voor de analyse werden melkproductie- en vruchtbaarheidsdata gebruikt van 3.044 vaarzen en 1.401 oudere koeien. Op basis van hun genomische fokwaarde voor GDPR werden de dieren ingedeeld in vier genetische kwartielgroepen. Van de 25% beste oudere koeien was 48% drachtig bij de eerste inseminatie, t.o.v. 32% in het slechtst scorende 25%. Het aantal open dagen was bij de beste groep 48 dagen korter.

beeld genomics

Gezonde koeien, minder afvoer

De gemiddelde afvoer op melkveebedrijven schommelt tussen 23% en 28% (Nor et al., 2013). Bedrijven met hoge vervangingspercentages hebben gemiddeld een langere tussenkalftijd, hoger celgetal en een hoger percentage nieuwe mastitisinfecties. Met genomische fokwaarden heeft u een nieuwe mogelijkheid om kalveren op basis van hun aanleg voor vruchtbaarheid en (uier)gezondheid te selecteren. Dat opent een nieuwe invalshoek om de vruchtbaarheid en diergezondheid structureel te verbeteren en koeien langer probleemloos op uw bedrijf te houden en een hoger rendement te halen.

beeld gezonde koeien

Eenvoudig selecteren met de meervoudige selectie-indexen

Naast een scala aan individuele genomische fokwaarden, erfelijke aandoeningen en de afstammingsverificatie heeft CLARIFIDE Plus drie meervoudige selectie-indexen die het identificeren en selecteren van dieren eenvoudiger maken. Bij deze selectie-indexen zijn relevante kenmerken rond productie, gezondheid en vruchtbaarheid afgewogen tegen de economische waarde. Dat levert een kengetal op dat het rendement van een individueel dier over de gehele levensduur voorspelt: de Dairy Wellness Profit-index (DWP$), de Wellness Trait-index (WT$) en de Calf Wellness-index (CW$).


DWP$

Geeft het gewogen rendement van een individueel dier weer op basis van de erfelijke aanleg voor productie, vruchtbaarheid, afkalfgemak, functioneel exterieur, levensduur, WT$ en CW$

grafiek DPW
grafiek DPW legenda

WT$

Geeft het gewogen rendement van een individueel dier weer op basis van de erfelijke aanleg voor gezondheidskenmerken en weerstand tegen relevante aandoeningen bij volwassen koeien

grafiek WT
grafiek WT legenda

CW$

Geeft het gewogen rendement van een individueel dier weer op basis van de erfelijke aanleg voor gezondheidskenmerken en weerstand tegen relevante aandoeningen bij kalveren

grafiek CW
grafiek CW legenda


Meer weten

Voor meer informatie over CLARIFIDE Plus kunt u de volgende materialen raadplegen:


Nieuws en media

Artikelen

Publicaties in de USA m.b.t. CLARIFIDE (Plus)

Disclaimer: Zoetis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief