Joep Driessen van CowSignals® Training Company over levensduur:

"Met gezonde, gelukkige koeien naar vijf lactaties"

Koeien die vijf lactaties of langer meegaan. Daarvoor heb je goede genen nodig én goed management. Dierenarts Joep Driessen verdiepte zich jarenlang in de behoeften van de moderne melkkoe. Met zijn bedrijf CowSignals® Training Company traint hij duizenden melkveehouders wereldwijd in hoe je koeien gezonder en langer op het bedrijf houdt.

Als je Driessen hoort praten, word je direct aangestoken door zijn enthousiasme over, en passie voor koeien. Kritisch is hij ook; de gemiddelde leeftijd van koeien mag hoger. Een Nederlandse melkkoe maakt gemiddeld 3,6 lactaties vol. "Hoger dan het wereldwijd gemiddelde van 2,5, maar er kunnen nog zeker twee lactaties bij", stelt hij. "Tot de achtste lactatie groeit de melkproductie tegen relatief minder onderhoudsenergie, dus meer liters melk per kilogram drogestof én minder uitstoot. Als koeien maar de kans krijgen om gezond te blijven. Dat is ten eerste beter voor de koe zelf, maar ook beter voor melkveehouders én voor onze planeet."

Joep Driessen

De beste 1% van de melkveebedrijven haalt vijf lactaties
"Ik denk dat niemand zo veel koeienstallen in zo veel verschillende landen heeft gezien als ik. Nog steeds werk ik dagelijks met melkveehouders. Daardoor weet ik hoe hard ze hun best doen om hun koeien zo goed mogelijk te verzorgen. Toch slaagt slechts 1% van de bedrijven erin om koeien vijf lactaties of langer te melken. Als je echt objectief kijkt terwijl je door een gemiddelde stal loopt, zie je ook waarom. Hoeveel koeien komen er aan veertien uur rust en twaalf maaltijden per dag? Ze rusten en vreten gewoonweg te weinig en raken daardoor te vroeg 'op'. Een kreupele of gewonde koe gaat een lactatie korter mee."

Vaker bij elkaar in de stal kijken
"Er is één Nederlands bedrijf waar koeien gemiddeld bijna acht lactaties halen. Hoe doet die veehouder dat? Wat doet hij anders dan anderen? Melkveehouders onder elkaar kunnen veel leren van elkaar. In andere sectoren is het al veel meer gemeengoed om kennis uit te wisselen. Al gaat dat natuurlijk makkelijker met collega's in de buurt. Des te meer reden om vaker bij elkaar in de stal te kijken", meent Driessen.

"Een uur langer liggen is een liter meer melk"
"Melkveehouders willen heel graag vooruit", vervolgt hij. "Maar ze lopen veelal tegen economische of bedrijfsmatige grenzen aan. Ik vind dat de overheid meer aandacht en geld moet besteden aan het stimuleren van dierwelzijn, zodat onze koeien ouder worden. Bijvoorbeeld door het aantrekkelijker te maken om ruime diepstrooiselboxen te plaatsen, waarvan bewezen is dat koeien daar langer in liggen. Ze gaan van negen uur liggen per dag naar veertien uur. Van een uur langer liggen geeft een koe een liter meer melk."

Tien dagen voor afkalven op stro
"Bij dierwelzijn gaat het te vaak over de kosten en te weinig over de baten", meent Driessen, die niet bang is om af en toe de knuppel in het hoenderhok te gooien. "Neem bijvoorbeeld een strohok. Uit onderzoek blijkt dat koeien voor stressvrij afkalven minimaal 10 dagen van tevoren op stro moeten staan. Liever nog langer of zelfs de hele droogstand en tot drie dagen na het afkalven in de ideale situatie.

Vaak denk je meteen aan de extra kosten en de extra arbeid van een strohok, maar ik reken gewoon in cijfers voor dat het juist arbeid bespaart als koeien gemakkelijk afkalven, goed opstarten en wat het oplevert als ze een of twee lactaties langer meegaan. Dan heb je het strohok en de arbeid er zo uit. Dat iedereen een Maatlat Duurzame Veehouderij-stal neerzet is niet realistisch, maar een strohok maken of uitbreiden kan bijna overal wél."

Meer kennis uitwisselen om de levensduur van koeien te verhogen
Driessen trainde dierenartsen en melkveehouders in meer dan zeventig landen. "Dat is heel leerzaam. In Oostenrijk en Zwitserland hebben ze ons ingehaald wat betreft levensduur, met gemiddeld vier lactaties. De diergezondheids- en -welzijnseisen zijn daar hoog én worden beloond. Ja, het is een andere manier van boeren, maar ik kijk naar wat we ervan kunnen leren. Als we het met z'n allen beter willen doen, moeten we meer kennis uitwisselen vanuit het oogpunt van de behoeften van de koe. Want een gezonde, gelukkige koe is efficiënter en kan lactaties langer mee!"

MM-25098

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief