Minder mastitis door gerichte fokkerij en selectie

Mastitis, of uiergezondheid in het algemeen, is een van de belangrijkste redenen van uitval bij melkvee. Door gericht te selecteren in de fokkerij kun je mastitis verminderen.

infographic impact mastitis

Mastitis: een kostbare aandoening

Mastitis kost melkveehouders veel geld. Berekend is dat de economische schade van één geval van klinische mastitis gemiddeld € 233 bedraagt. Hierbij zijn de faalkosten ingeschat op € 48 tot € 191 per koe per jaar en de preventieve kosten op € 120.1 Alle reden om scherp te zijn op het voorkomen van mastitis.

Uierontsteking verminderen via fokkerij

Het ontstaan van uierontsteking (mastitis) is vaak van meerdere factoren afhankelijk, waaronder management. Toch mogen we de rol van genetica niet onderschatten. De ene koe heeft nu eenmaal meer gevoeligheid voor mastitis dan de andere. Waar genetische spreiding is, is ook ruimte voor genetische vooruitgang. Dus hoe krijg je koeien in je stal die minder gevoelig zijn voor uierontsteking? Met de merkerfokwaarde voor mastitis kun je vaarskalveren al vroeg selecteren. Hoe hoger de fokwaarde, hoe minder kans op mastitis.

Selectietool CLARIFIDE Plus

Via genetica kunnen we de diergezondheid preventief verbeteren. Een handig hulpmiddel om gericht mee te selecteren is CLARIFIDE Plus. Behalve een gewogen totaalindex DWP$ geeft CLARIFIDE Plus ook de individuele fokwaardes, zoals celgetal en mastitis. Door gericht te selecteren op deze kenmerken, en in elk geval de slechtst scorende dieren uit te sluiten van de fokkerij, boek je in een paar jaar al snel genetische vooruitgang. Zo stuur je bijvoorbeeld op een veestapel met een lager celgetal en dus minder subklinische en klinische mastitis.

Onderzoek toont verband aan tussen voorspeller en prestaties

Hebben koeien die genetisch hoog scoren op gezondheidskenmerken zoals mastitis in de praktijk ook echt minder last van deze aandoening? Onderzoek van McNeel et al. (2017)2 laat een duidelijk verband zien tussen genetische voorspellers en hoe vaak de aandoening voorkomt.

In het onderzoek werd bij 3.400 vrouwelijke dieren (pinken en vaarzen) voor het afkalven een haarmonster of oorbiopt genomen voor een merkertest. Op basis van hun genetische aanleg werden de geteste dieren verdeeld in vier kwartielgroepen. Van de 25% beste tot de 25% slechtste. Dieren in de slechtste genetische groep zijn gevoeliger voor de aandoening.

diagram mastitis

Koeien die genetisch laag scoren op het kenmerk mastitis hebben in de praktijk ook vaker mastitis. Het verschil in incidentie tussen de 25% slechtste en 25% beste groep is 47%1. Een fors percentage en goed om te weten voor je fokkerijbeslissingen.

Uiergezondheid verbeteren

Genetische selectie op basis van de fokwaarde mastitis draagt de langere termijn bij aan een veestapel waar deze aandoening minder voorkomt. CLARIFIDE Plus geeft inzicht in mastitis en nog tal van andere diergezondheidskenmerken voor koe en kalf.

CLARIFIDE Plus: de basis voor een gezonde en rendabeler veestapel

Wil je als melkveehouder aan de slag met genomische kenmerken? CLARIFIDE Plus is een gebruiksvriendelijk pakket dat drie onderdelen bevat:

  • De merkertest (DNA-onderzoek). Je stuurt van elk dier dat je wilt laten testen een haarmonster of oorbiopt op. De merkertest brengt genetische eigenschappen in beeld.
  • De online applicatie SearchPoint. Analyseer de genetische resultaten en neem slimme selectie- en fokkerijbeslissingen.
  • Persoonlijke begeleiding. Bij de opstart en ook daarna krijg je begeleiding van een CLARIFIDE Plus-specialist. Zo haal je maximaal resultaat uit CLARIFIDE Plus.

Bouw aan een veestapel met minder mastitis, die een positieve bijdrage levert aan het rendement.

Meer weten

Ben je benieuwd naar het selecteren op mastitis, uiergezondheid of op diergezondheidskenmerken in bredere zin? Neem gerust contact met ons op.

Referenties:
1: Lam, T., De Vliegher, S., (2017). Handboek Uiergezondheid Rund, p. 305
2: McNeel AK, Reiter B, Weigel D, Osterstock J, Di Croce F. (2017) Validation of genomic predictions for wellness traits in US Holstein cows. Journal of Dairy Science. https://doi: 10.3168/jds.2016-12323

MM-23780

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Aanmelden nieuwsbrief