logo CLARIFIDE Plus

Ervaringen met CLARIFIDE Plus

Gidion Hoorn

De ervaringen van melkveehouder en fokkerij-adviseur Gidion Hoorn

"Genetische vooruitgang begint met selecteren"

Genomics (fokwaarden uit DNA-onderzoek) maken het mogelijk om de genetisch beste dieren te selecteren en uit deze dieren een toekomstige veestapel te fokken die gezonder is en een langere levensduur heeft. Gidion Hoorn, melkveehouder en fokkerij-adviseur bij WWS, vertelt hoe dat zorgt voor een hoger rendement en meer plezier in het werk.
Lees verder


Tom Oesch

Herdmanager Tom Oesch uit Alto, Michigan (Verenigde Staten):

"Genomics maken dat je het steeds beter wilt doen"

Voorop lopen in de ontwikkelingen en eruit halen wat erin zit, past bij de ondernemersgeest van het Amerikaanse familiebedrijf Swiss Lane Farms. Via genomische selectie lukte het om in relatief korte tijd de diergezondheid sterk te verbeteren.
Lees verder


Daan Dercksen

De visie van CLARIFIDE Plus specialist Daan Dercksen:

Dierenarts 3.0

Diergezondheid blijft boeien. Dat begon toen ik als twaalfjarig jongetje voor het eerst mee de boer op mocht met dokter Jan Wulffraat, veearts in het Land van Heusden en Altena. Destijds draaide het, bij de dierenarts 1.0, vooral om het beter maken van zieke dieren. En het duurt tot de dag van vandaag waarbij we inmiddels jongvee kunnen selecteren op basis van genomische gezondheidsdata. Dat biedt voor de dierenarts 3.0 nieuwe kansen voor het verbeteren van diergezondheid én rendement voor de melkveehouder.
Lees verder


Bavo de Cuyper

De ervaringen van melkveehouder Bavo de Cuyper

"Beter beslissingen nemen met genomische data"

Melkveehouder Bavo de Cuyper ging in 2019 aan de slag met genomics om zijn kalveren te kunnen selecteren op hun aanleg voor secundaire kenmerken, zoals vruchtbaarheid en gezondheid. "Met betrouwbare cijfers kan ik beter en met meer zekerheid de juiste fokkerijbeslissingen nemen."
Lees verder


Miel Hostens

De visie van Miel Hostens:

"Data zijn de nieuwe stethoscoop"

Genomics zijn een van de ontwikkelingen om de diergezondheid op een melkveebedrijf preventief te managen. Universitair docent Miel Hostens dook in de genetische data van de melkveestapel van De Tolakker en legde zo de sterke en zwakke punten van de veestapel tot in de basis bloot.
Lees verder


Diewertje van den Dungen

De visie van CLARIFIDE Plus specialist Diewertje van den Dungen:

Probleemloze koeien zijn een keuze

Dieren en gezondheid hebben van jongs af aan mijn interesse. Tijdens mijn studie Zoötechniek aan de Wageningen Universiteit passeerden diergezondheid, voeding, huisvesting, management en fokkerij de revue. Fenotype = Genotype + Omgeving. We leerden dat genetische vooruitgang een kwestie van lange adem was. En dat prestaties op het gebied van vruchtbaarheid of het voorkomen van mastitis en andere aandoeningen voor het grootste deel werden bepaald door (dier)management. Dat je vruchtbaarheid en diergezondheid op basis van selectie op genetische data relatief snel kunt verbeteren, hield ik in die tijd dan ook niet direct voor mogelijk.
Lees verder


Gerrit de Groot

De visie van Gerrit de Groot, salesmanager bij WWS

Succesvol zijn met koeien die gezond oud worden

Vaak ben ik tussen de koeien te vinden. Een passie die ik deel met de melkveehouders die ik ontmoet en het team van WWS waarin ik werkzaam ben. In de gesprekken met melkveehouders gaat het vaak over cijfers, resultaat behalen en de prestaties van koeien. En die zijn in de praktijk niet eenvoudig te voorspellen.
Lees verder


Leonie Vernooij

Leonie de Jongh-Vernooij van onderwijsboerderij De Tolakker:

Volle kracht vooruit met genomische data

Melkveebedrijf De Tolakker startte recent met het genomisch testen om meer inzicht te krijgen in de talenten en verbeterpunten van de veestapel. Bedrijfsleidster Leonie de Jongh-Vernooij is enthousiast over de eerste resultaten: "We hebben nu data die we nog niet eerder hadden. Vooral dat we heel concreet in beeld hebben waar nog wat te halen valt. Daar kunnen we nu heel doelgericht op sturen en vooruitgang boeken."
Lees verder


Siebren Jacobi

De ervaringen van Siebren Jacobi, herdmanager in Modesto (Californië)

Gezonder, vruchtbaarder en robuuster met genomics

"Selectie is de snelste weg naar succes", deze uitspraak van een docent op de MAS jaren geleden is de Amerikaanse herdmanager Siebren Jacobi altijd bijgebleven. Hij begon zeven jaar geleden met het genomisch testen van zijn koeien om er achter te komen op welke eigenschappen hij moest sturen om de levensduur te verlengen. "De dieren die het lang volhouden zijn vooral vruchtbaarder, gezonder en robuuster."
Lees verder


Bart Soetebier

De visie van Bart Soetebier, General manager WWS (Nederland en België)

"Genetische vooruitgang zonder genomics is gokken"

Om van A naar B te komen heb je een vertrekpunt nodig, een bestemming en een route. Het hangt van de route af of je snel of langzaam op de bestemming aankomt. Genetische vooruitgang is ook van A naar B gaan.
Lees verder


Aanmelden nieuwsbrief